O filmie "GranatowyPrawieCzarny"

plakat filmu O filmie "GranatowyPrawieCzarny"

GranatowyPrawieCzarny to opowieść o ludziach, którzy walczą przeciwko swojemu przeznaczeniu, przeciwko temu, co prawdopodobnie zostało „zapisane gwiazdach”. Bohaterowie zostali schwytani w pułapkę, znajdują się niejako za szklaną szybą, tak delikatną, że niemal niedostrzegalną, mimo to jednak niemożliwą do zignorowania. Szklana szyba oddziela ich od ich marzeń, czegoś, do czego zdążali, ale zapomnieli o tym w wirze codzienności, tak samo, jak ryba w akwarium zapomina o morzu. Bohaterowie to ludzie, niezdolni do rozróżnienia tego, czego pragną od tego, czego potrzebują; ludzie, którzy przechodzą przez trudny okres wyborów i rezygnowania z tego, co tak naprawdę nie jest istotne. Muszą się nauczyć akceptować własne ograniczenia, ujawniające się w powolnym procesie uczenia się życia. W efekcie dochodzą do punktu, który niejednokrotnie bardzo różni się od tego, co sobie wymarzyli. Nie oznacza to jednak, że są niespokojni czy niezadowoleni.

Daniel Sánchez Arévalo


blog comments powered by Disqus