"Cesarzowa" - tło historyczne

plakat filmu "Cesarzowa" - tło historyczne

Późna dynastia Tang (923 – 936) różniła się znacznie od wcześniejszych dynastii Tangów (618 – 907). Czasy późnej dynastii były okresem korupcji, walk i chaosu politycznego, podczas gdy panowanie wczesnej dynastii było złotą epoką bogactwa, stabilizacji i pokoju. Późniejsze lata rządów Tangów charakteryzujące się intrygami dworskimi, doprowadziły do osłabienia władzy oraz upadku scentralizowanych rządów i potęgi cesarstwa. Przez pół wieku królestwo było podzielone i narażone na ataki Mongołów z północy i Turków z zachodu (w „Cesarzowej” książę Jai wraca z wojny z Mongołami).

Lokalni zarządcy i przywódcy wojskowi zawłaszczali sobie fragmenty cesarstwa, co powodowało podział Chin na małe państewka. Trzynastoletni okres, znany jako czasy późnej dynastii Tang uważa się za część okresu „Pięciu dynastii i dziesięciu królestw” (907 – 960), która to nazwa doskonale opisuje ówczesne podziały wewnątrz Chin.

Cesarz i cesarzowa w filmie są postaciami fikcyjnymi. Cesarz może być jednym z owych przywódców wojskowych, którzy zawłaszczali sobie władzę. Kiedy poślubił pierwszą żonę był skromnym kapitanem. Cesarzowa była córką jednego z lokalnych władców. Jej ślub z cesarzem oznaczał sprzymierzenie. Władca chciał, aby postrzegano go jako jednego ze wspaniałych Tangów, podczas gdy tak naprawdę był uzurpatorem.

Postać historyczna – cesarzowa Wu Zetian.

Filmowa bohaterka, którą gra Gong Li, jest wzorowana na postaci pierwszej władczyni w historii Chin - Wu Zetian, która przyszła na świat w rodzinie królewskiej za panowania dynastii Tang. Kiedy miała 13 lat dołączyła do haremu cesarza Taizonga, a potem jego następcy, cesarza Gaozonga. Wkrótce stała się znaną mistrzynią manipulacji. Dzięki swym umiejętnościom, przekonała cesarza, aby przydzielił jej pozycję tuż za cesarską małżonką. W konsekwencji cesarz ożenił się z Wu Zetian.

Kiedy pięć lat później Gaozong dostał udaru, Wu zakulisowo rządziła krajem. Stworzyła tajną policję, której zadaniem było szpiegowanie opozycji. Więziła bądź zabijała wszystkich, którzy odważyli się stanąć jej na drodze. Po śmierci Gaozonga Wu Zetian rządziła za pomocą marionetkowych cesarzy, którymi byli jej synowie, Zhongzong i Ruizong. W końcu ogłosiła się cesarzową, pierwszą władczynią w historii Chin.

Wu rządziła Chinami aż do zamachu, który nastąpił, gdy osiągnęła wiek 80 lat.

Mimo że droga Wu do władzy była bezwzględna, jej rządy były łagodne. Wu Zetian zmniejszyła liczebność stałej armii. Zamiast arystokratów zatrudniła w rządzie uczonych. Uczciwie traktowała chłopów, obniżając podatki i zwiększając produkcję rolną. Realizowała plan robót publicznych. Walczyła o podniesienie statusu kobiet i zlecała uczonym spisywanie biografii znanych kobiet.

Święto Chong Yang

Święto Chong Yang jest obchodzone w Chinach od czasów starożytnych aż do dziś. Znane jest pod nazwą „Święto podwójnej dziewiątki”, ponieważ przypada na dziewiątego września - w dziewiątym dniu dziewiątego miesiąca. W tradycji Yin i Yang owe dziewiątki są podwójnym Yang, co kojarzy się z pozytywną energią i męskością. Chong Yang obchodzi się ucztując z bliskimi, wspominając przodków i starszych członków rodziny, a także wędrując na szczyt góry lub w inne wysoko położone miejsce – takie jak „Taras chryzantem” w Cesarzowej. Czyni się to w hołdzie naturze oraz by uciec przed złymi duchami. Święto kojarzy się także z chryzantemami, winem chryzantemowym i ciasteczkami chryzantemowymi. W chińskim ziołolecznictwie chryzantemy wykorzystywano do odtruwania ludzi i wypędzania zła. Tradycje święta Chong Yang związane z górami i chryzantemami wywodzą się z legendy o wieśniakach, którzy uciekli przed klęską wspinając się w góry dziewiątego września, a potem przepędzili złe moce winem z chryzantem.


blog comments powered by Disqus