"Antena" - reżyser o filmie

plakat filmu "Antena" - reżyser o filmie

Jako autor zdjęć zawsze interesowałem się komunikowaniem poprzez obraz. Cóż mogło być zatem lepszego niż niemy film, który mówi o komunikacji? Uważam, że nieme filmy lepiej wykorzystują możliwości jakie daje ruchomy obraz.

Z tego powodu zaczęły mnie interesować filmy, które były częścią większej koncepcji artystycznej, takie jak ekspresjonistyczne filmy Murnaua i Fritza Langa oraz sowieckie – Vertova i Eisentsteina. Ci filmowcy stworzyli prawdziwy “tekst formalny” w swoich filmach poprzez rygorystyczne wysiłki w obszarach takich jak mise en scene, oświetlenie, montaż, punkt widzenia.

Z tych właśnie zainteresowań, a także z moich zainteresowań komiksem i grafiką zrodziła się Antena, jako reinterpretacja tamtego kina, w którym poetycka wartość obrazu odgrywała wielką rolę.

Pomysł na ten film, zrobiony z kartonów i mieszaniny starych i nowych materiałów, z których powstała cała maszyneria, zrodził się z tego sposobu myślenia.

Film operuje językiem, który może wydawać się odrobinę dziwaczny (tak, jak niektóre nieme filmy, do których się odnosi). Jest to tekst formalny, który stara się w czasie rzeczywistym stworzyć swój własny świat.


blog comments powered by Disqus