Spra­wie­dli­wi


Reżyseria: Waldemar Krzystek


Rok produkcji: od 2010 roku
Tytuł oryginalny: Spra­wie­dli­wi
Produkcja: Polska
Gatunek: dramat, wojenny
Ilość odcinków: 7

Opo­wieść o Po­la­kach, któ­rzy w cza­sie II wojny świa­to­wej z na­ra­że­niem wła­sne­go życia po­ma­ga­li Żydom. Głów­ną bo­ha­ter­ką se­ria­lu jest Basia, młoda pie­lę­gniar­ka, która dzia­ła w kon­spi­ra­cyj­nej Ra­dzie Po­mo­cy Żydom - "Że­go­cie".blog comments powered by Disqus