Nagrody Planete Doc Review

Autor: Deckard
17 maja 2009

NAGRODA MILLENNIUM

JURY w składzie: Michael Haslund - przewodniczący, Krzysztof Rak, Piotr Stasik

Nagroda główna:

Wyróżnienia:

 • Angielski lekarz (The English Surgeon) reż. Geoffrey Smith, Wielka Brytania /UK 2007
 • Birma VJ (Burma VJ - Reporting from a Closed Country) reż. Anders Østergaard, Norwegia /Szwecja /Dania /Wielka Brytania 2008
 • Kucharze historii (Cooking History) reż. Peter Kerekes, Słowacja 2009

NAGRODA DIALOGU EKUMENICZNEGO

JURY w składzie: Anita Piotrowska – przewodnicząca, Leo Kantor, Marek Kubicki 

Nagroda główna:

 • Droga do Mekki reż. Georg Misch

Wyróżnienia:

 • 7915 km reż. Nikolaus Geyrhalter, Austria 2008
 • Angielski lekarz reż. Geoffrey Smith, Wielka Brytania 2007
 • Przedłużyć życie reż. Bigert & Bergström, Szwecja 2008

NAGRODA AMNESTY INTERNATIONAL

JURY w składzie: Draginja Nadazdin – przewodnicząca, David Solomon, Tadeusz Sobolewski

 • Birma VJ  reż. Anders Østergaard, Norwegia /Szwecja /Dania /Wielka Brytania; Norway /Sweden /Denmark /UK 2008, 84 min

NAGRODA SIECI KIN STUDYJNYCH

NAGRODA ZIELONEJ WARSZAWY

JURY w składzie: Edwin Bendyk – przewodniczący, Małgorzata Kopka, Magdalena Mosiewicz

Nagroda główna:

 • Recepta na klęskę reż. John Webster, Finlandia 2008

Wyróżnienie:

 • Wiek głupoty reż. Franny Armstrong, Wielka Brytania 2008

NAGRODA MAGICZNEJ GODZINY

JURY w składzie: Massoud Bakhshi – przewodniczący, Joanna Sławińska, Tomasz Wolski

Nagroda główna:

Wyróżnienia:

 • Spóźniona wolność reż. Mehrdad Oskouei, Iran 2008
 • Ziemia jałowa reż. Hilde Kjøs /Karoline Grindaker, Norwegia 2008
Specjalne wyróżnienia:
 • Miłość na odległość reż. Magnus Gertten /Elin Jönsson, Szwecja 2008
 • Boris Ryży historia poety reż. Aliona vad der Horst, Holandia 2008


blog comments powered by Disqus