Nagrody 25. KFDF "Młodzi i Film"

Autor: materiały prasowe
25 czerwca 2006

Jury Konkursu Debiutów Fabularnych obradujące pod przewodnictwem Katarzyny Maciejko-Kowalczyk w składzie: Eleonore Faucher, Emilia Mira Haviarova, Arek Detmer oraz Henri Seroka przyznało następujące nagrody:

GRAND PRIX Wielki Jantar 2006 przyznany został filmowi Masjavlar (Dalecarlians) w reżyserii Marii Blom, za ukazanie w sposób profesjonalny ważnego aktualnego problemu jakim jest brak komunikacji w społeczeństwie.

Pozostałe nagrody:

Nagroda Specjalna Jury dla filmu Oda do radości w reżyserii Anny Kazejak-Dawid, Macieja Migasa, Jana Komasy za wrażliwość, delikatność w opisywaniu trudnej rzeczywistości oraz za spójność opowiadania w trzech kolejnych nowelach.

Jantar 2006 za najlepszy scenariusz do filmu Czeka na nas świat dla Roberta Krzempka za oryginalne wykorzystanie czarnego humoru do przekazania poważnych problemów.

Jantar 2006 za najlepszą rolę kobiecą w filmie Masjavlar (Dalecarlians) dla Kajsy Ernst za wspaniałą i poruszającą kreację aktorską.

Jantar 2006 za najlepszą rolę męską w filmie Oda do radości dla Piotra Głowackiego za brawurowe poprowadzenie postaci o zmiennych nastrojach.

Jantar 2006 za montaż filmu Oda do radości dla Rafała Listopada, Bartosza Pietrasa i Macieja Pawlińskiego za profesjonalność, delikatność i dobrą energię.

Jantar 2006 za muzykę do filmu Gorod bez solntsa (Sunless City) dla Sergeia Schurakova za doskonałą symbiozę z obrazem i treścią filmu.

Nagroda dziennikarzy akredytowanych przy festiwalu „Jantar 2006” dla filmu Oda do radości w reżyserii Anny Kazejak-Dawid, Macieja Migasa i Jana Komasy

Nagroda publiczności dla filmu Nie ma takiego numeru w reżyserii Bartosza Brzeskota

Publiczność przyznała również swoją nagrodę dla Mateusza Dymka za film W krainie jaskrawych zabawek prezentowanego w ramach „Programu 30 minut” premier - przeglądów nowel fabularnych powstałych w ramach programu wspierania debiutantów.

W konkursie Polskich Etiud Filmowych jury w składzie: Magdalena Łazarkiewicz (przewodnicząca), Konrad J. Zarębski, Anna Makochonik, Dominik Matwiejczyk, Andrzej Golc przyznało następujące nagrody:

Nagrodę „Małego Jantara 2006” – filmowi X2 w reżyserii Bartosza Paducha za prawdę i siłę artystycznego wyrazu, z podkreśleniem niezwykłej zgodności tego filmu z hasłem tegorocznego festiwalu „Tolerancja i Tożsamość”.

Oraz równorzędne nagrody w trzech kategoriach:

filmowi Pętla w reżyserii i ze zdjęciami Macieja Majchrzaka za warstwę wizualną

filmowi Janek w reżyserii Renaty Gabryjelskiej w kategorii dokumentu

filmowi Wszystko według planu w reżyserii Tadeusza Śliwy w kategorii fabuły



blog comments powered by Disqus