Prawa Człowieka w Filmie


Międzynarodowy Festiwal Filmowy PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE stworzony został przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w 2001 roku. We współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (a w 2001 roku także z Fundacją Młodego Kina) HFHR organizuje corocznie w grudniu - miesiącu uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka - festiwal filmowy w Warszawie. Prezentowane są na nim filmy w różny sposób podejmujące problematykę praw człowieka. Projekcjom towarzyszą wystawy, koncerty, spotkania i dyskusje panelowe z udziałem specjalistów z dziedziny praw i wolności jednostki.

Począwszy od 2003 roku, po prezentacjach w Warszawie, Festiwal wyrusza w objazd po największych miastach Polski. W  przygotowaniu jego lokalnych odsłon udział biorą organizacje pozarządowe, ośrodki akademickie i domy kultury.

Trzon programu stanowią zawsze filmy dokumentalne i reportaże, odznaczające się wysoką wartością artystyczną i będące dziełem dobrego filmowego rzemiosła. 

Strona oficjalna:
www.hfhrpol.waw.pl/festival/blog comments powered by Disqus