Międzynarodowa konferencja naukowa

Autor: Redakcja
14 maja 2007

"Miłość bliźniego między normalnością a normatywnością"

Tegoroczne „Dni Równości” w dniach 12-20 maja świętowane są pod hasłem „Kochaj bliźniego swego".

Konferencja naukowa, która będzie miała miejsce w dniach 17-18 maja w Warszawie ma na celu przeanalizowanie tego zakorzenionego w tradycji chrześcijańskiej imperatywu pod kątem jego stosunku do homoseksualizmu i przedyskutowanie zmian społecznych w pojmowaniu płci i stosunku do mniejszości.

Konferencja została przygotowana wspólnie przez Fundację Równości i berlińską inicjatywę Queer Nations e.V., której celem jest reaktywacja Instytutu Magnusa Hirschfelda.

Dzięki naszym partnerom i sponsorom: "Fundacji Heinricha Boella", "Hannchen-Mehrzweck-Stiftung", "Towarzystwu Ekonomicznemu na rzecz Gejów i Lesbijek (TEGL)" i "Glaxo Smith Kline" udało nam się zaprosić na nią znamienitych gości.

Konferencja „Miłość bliźniego między normalnością a normatywnością” stanowi naukową część Dni Równości. Stwarza ona możliwość spotkania i dyskusji przez aktywistów, dziennikarzy, polityków i naukowców z Polski, Niemiec i innych krajów. Służy wymianie poglądów, wzajemnym impulsom do badań naukowych, a także rozwijaniu sieci naukowych przede wszystkim między badaczami z Polski i Niemiec.

Centralnym punktem odniesienia wszystkich dyskusji są międzynarodowe koncepcje naukowe z dziedzin takich jak Queer Theory, Queer Politics, jak również  koncepcje analityczne problematyki heteronormatywności, na przykładzie których omówione zostaną wybrane aspekty historyczne i socjologiczne homoseksualizmu. Ważnym elementem będzie również wypracowanie antydyskryminacyjnych strategii politycznych. W tym celu nastąpi próba znalezienia odpowiednich możliwości transferu wiedzy między poszczególnymi kulturami i społeczeństwami.

Szczególnego znaczenia w tym kontekście nabiera dyskusja porównująca  europejskie strategie prewencji HIV. Konieczność emancypacyjnych założeń  Public-Health będzie tu jednym z najważniejszych elementów dyskusji  na temat specyfiki i roli organizacji pozarządowych i publicznych instytucji zajmujących się prewencją.

Na zakończenie konferencji będzie miała miejsce debata polityczna z udziałem prasy, jak również podsumowanie tego dwudniowego wydarzenia.

W ramach konferencji „Miłość bliźniego między normalnością a normatywnością” odbywać się będzie konferencja towarzysząca zorganizowana przez "Towarzystwo Ekonomiczne na rzecz Gejów i Lesbijek (TEGL)" pt. „Business, not politics... Rynek LGBT w Polsce”


blog comments powered by Disqus