Traktat o obrazie

logo
Czas trwania: 16 stycznia 2009 - 31 marca 2009
Miejsce: Poznań, Stary Browar

Traktat o obrazie gromadzi obrazy filmowe i elektroniczne Zbigniewa Rybczyńskiego oraz szkice, rysunki, obliczenia i wykresy ukazujące dochodzenie autora „Czwartego wymiaru” do nowej syntezy obrazu, łączącego fotograficzny realizm dzisiejszych mediów z głębią reprezentacji rzeczywistości właściwą wielkim mistrzom renesansu, jak Piero della Francesca i Leonardo. Całą twórczość artysty przenika imperatyw dotarcia poprzez sztukę do realizmu odpowiadającemu współczesnym możliwościom technicznym i aspiracjom duchowym.

Rybczyński wykorzystuje film i media elektroniczne dla stworzenia obrazów nie pozostających wyłącznie na powierzchni wyglądów, ale wnikających w wewnętrzną prawdę, konieczną nie tylko dla przedstawienia, ale i zrozumienia świata.

Rybczyński w swej twórczości dąży do swobodnego kształtowania powiązanej z przedstawieniem formy. Do takiego jej kształtu, który wychodząc od rejestracji rzeczywistości, uwolniony jednak od naskórkowego realizmu, w starannym, dogłębnie wykorzystującym świadomość i kreatywne użycie technologii procesie, oddaje wielkie syntezy i wizje. Wystawa jest pierwszą prezentacją ukazującą w tak pełny sposób metodę twórczą i dokonania artystyczne twórcy.

Towarzysząca wystawie książka zawierać będzie bogaty teksty Zbigniewa Rybczyńskiego, Piotra Zawojskiego oraz Piotra Krajewskiego, kuratora wystawy, oraz obszerny materiał ilustracyjny.
blog comments powered by Disqus