Cinema

Częstotliwość ukazywania się: miesięcznik

Pisma opatrzone logo Cinema ukazują się na terenie Niemiec, Węgier, Czech i Polski w łącznym nakładzie około pół miliona egzemplarzy.

Na polskim rynku prasowym tytuł istnieje od września 1995 roku. Od stycznia 2003 roku wydawcą polskiej edycji Cinemy jest firma Geronia Poland. W lutym 2003 roku redaktorem naczelnym magazynu został Bartek Fukiet. W lutym 2004 roku pismo zyskało nowy layout.

Cinema stara się aktywnie wspierać młode polskie kino -patronuje między innymi festiwalom kina offowego "Oskariada" i "OFFensiva" oraz koszalińskiemu festiwalowi debiutów "Młodzi i Film".

We wrześniu 2004 roku wystartowała akcja CINEMA OFF- inicjatywa www.filmforum.pl i magazynu filmowego Cinema - która ma na celu promocję kina niezależnego. Co miesiąc w kilkunastu miastach Polski - pod hasłem CINEMA OFF - prezentowane są najlepsze filmy spod znaku offu. Szczegóły na stronie: www.offcinema.com

Cinema wspólnie z www.filmforum.pl jest inicjatorem i patronem nagród kina niezależnego - OFFskarów. Nominacje do OFFscarów przyznawane są przez jurorów czołowych krajowych festiwali kina niezależnego.

Magazyn Cinema jest pomysłodawcą i organizatorem konkursu dla młodych aktorek "Z Cinema do Cannes" Dotychczas odbyło się sześć edycji imprezy: pierwszą laureatką konkursu była Joanna Brodzik


Patrz rocznikami:


blog comments powered by Disqus