Kwartalnik filmowy - 51 - (Jesień/2005) Film w Azji

okładka Redaktor naczelny: Teresa Rutkowska


Monograficzny numer poświecony kinu azjatyckiemu. Wewnątrz zbiory tekstów o kinie chińskim i japońskim oraz filmach z Bollywood.

blog comments powered by Disqus