Bela Tarr

Ur.: 21 lipca 1955 , Pécs, Węgry
zdjęcie

Wybitny węgierski reżyser-indywidualista, bezkompromisowy autor głośnych filmów, z których najważniejsze to Szatańskie tango oraz Jesienny almanach.

W 1981 roku ukończył wydział reżyserii Wyższej Szkoły Filmowej w Budapeszcie. Jako filmowiec-amator należał do Studia im. Béli Balazsa. W latach 1989 - 1990 był stypendystą DAAD w Berlinie, a od 1990 r. jest docentem berlińskiej Akademii Filmowej. Od 1997 roku jest także członkiem Europejskiej Akademii Filmowej.

Pierwszy amatorski film krótkometrażowy wyreżyserował mając 16 lat. Początkowo tematami jego dzieł były problemy społeczne, z jakimi borykały się Węgry w latach 80-tych, a głównymi bohaterami - ludzie z marginesu. Z czasem jednak zaczął skupiać się głównie na zagadnieniach metafizycznych, problemach natury ludzkiej, samotności, deformacji psychiki i kalectwa. Obecnie przyznaje się do częstej inspiracji malarstwem (w szczególności obrazami Petera Breugla i Hieronima Boscha) a także filmami Andrieja Tarkowskiego.

Tarr operuje własnym, niepowtarzalnym językiem: pół-dokumentalną narracją, alinearną formą opowiadania historii, zamiłowaniem do długich, mrocznych, hipnotycznych, czarno-białych, naturalistycznych ujęć. Artysta często stosuje improwizację. Najchętniej także współpracuje z aktorami-amatorami.

Od 20 lat związany jest z montażystką Agnes Hranitzky, którą uznaje za współreżysera swoich filmów.


Filmy:blog comments powered by Disqus