Jaromir Sofr

Ur.: 20 września 1939 , Brno, Czechosłowacja (dziś Czechy)
zdjęcie

Studiował na wydziale operatorskim praskiej FAMU. Debiutował zdjęciami do filmu Strop w reż. Věry Chytilovéj. Jako student, czerpał inspiracje z francuskiego 'cinema verite'. Później swoje twórcze umiejętności stosował w częstej współpracy z Jiří Menzlem (razem zrealizowali w sumie 12 filmów). Od 1985 jest wykładowcą na praskiej Akademii FAMU, a od 1990 jest tam dziekanem Wydziału Operatorskiego. W roku 1990 był współzałożycielem Czeskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych (ACK). Od 1993 roku członek IMAGO (Europejskiej Federacji Operatorów Filmowych). Współpracuje także jako wykładowca z Columbia College, Chicago. Zajmuje się też malarstwem, grą na saksofonie i poezją.


Filmy:blog comments powered by Disqus