Kazimierz Kutz

Ur.: 16 lutego 1929 , Szopienice, Polska
zdjęcie

Reżyser filmowy i teatralny. W 1944 po ukończeniu niemieckiej szkoły podstawowej, jako kilkunastoletni chłopiec zostaje przymusowo wysłany na roboty do Rzeszy. Po wyzwoleniu rozpoczyna naukę w polskim gimnazjum w Mysłowicach. W 1949 kończy szkołę średnią i zdaje egzaminy do łódzkiej szkoły filmowej. Po zaliczeniu pierwszego roku, zostaje asystentem przy katedrze literatury u Reginy Dreyer i dramaturgii filmowej u Aleksandra Jackiewicza. Po ukończeniu szkoły asystuje Andrzejowi Wajdzie przy Pokoleniu, a w Literackiej Łodzi publikuje najciekawsze fragmenty filmowej kroniki, pisanej wprost z planu zdjęciowego. W latach 1955-56 pracuje w Zespole Filmowym "Start", a w 1957 przenosi się do "Kadru". W 1959 r. debiutuje jako reżyser Krzyżem Walecznych. W latach 1972-76 kieruje Zespołem Filmowym "Silesia". W latach 1984-87 jest zastępcą kierownika artystycznego zespołu filmowego "Kadr". W latach 1979-82 wykłada na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. W 1981 zostaje prezesem Śląskiego Towarzystwa Filmowego, które współtworzył. W 1986 podejmuje pracę wykładowcy w PWST w Krakowie na Wydziale Reżyserii. W latach 1990-91 piastuje stanowisko dyrektora krakowskiego oddziału TVP. W latach 1989-91 członek Komitetu Kinematografii. Jest laureatem wielu nagród, m. in. Nagrody im. Konrada Swinarskiego przyznawanej przez miesięcznik "Teatr". W 1993 otrzymał honorową odznakę ZAIKS-u za wybitne osiągnięcia twórcze przyznaną z okazji 75-lecia tej instytucji. Od 1997 senator RP, w kadencji 2001-05 wicemarszałek senatu.


Filmy:blog comments powered by Disqus