Kurt Weber

Ur.: 24 maja 1928 , Cieszyn

Operator i reżyser. Pracę w kinematografii rozpoczął jako kinooperator (ukończył kurs w Leninabadzie, 1945), pracował w obsłudze kina ruchomego UNRRA w amerykańskiej strefie okupacyjnej Niemiec (1946-47). Po powrocie do Polski i ukończeniu studiów w szkole filmowej w Łodzi, operator filmów fabularnych. Pracownik naukowy, potem docent PWSTiF (1953-69), w latach 1968-69 dziekan Wydziału Operatorskiego. W 1969 wyemigrował do Izraela, pracował także w RFN.opis za Film Polski

Filmy:blog comments powered by Disqus