Vladimir Nabokov


Zm.: 2 lipca 1977
zdjęcie

Vladimir Vladimirovich Nabokov (Władimir Władimirowicz Nabokow) urodził się 22 kwietnia 1899 roku w arystokratycznej rodzinie, w Petersburgu. Jego ojcem był Władimir Dmitriewicz Nabokow (znany prawnik i polityk liberalny) a matką Elena Iwanowna Rukawisznikow. Dzieciństwo spędził głównie w Petersburgu i Wyrze, rodzinnej posiadłości na południe od miasta. Był dzieckiem trójjęzycznym, pisać i czytać nauczył się najpierw po angielsku i francusku, dopiero później po rosyjsku, kiedy jego ojciec zatrudnił nauczyciela dla niego i jego młodszego brata.W roku 1919 rodzina wyjechała do Anglii. Bracia Vladimir i Siergiej rozpoczęli studia w Cambridge. Nabokov początkowo studiował ichtiologię, ale wkrótce zmienił kierunek na romanistykę i rusycystykę. W 1923 ukończył Cambridge i przeprowadził się do Berlina. Publikował poezje i opowiadania pod pseudonimem Vladimir Sirin, ale utrzymywał się z różnych innych zajęć, jak udzielanie lekcji tenisa, korepetycje z języka angielskiego, układanie problemów szachowych i krzyżówek.

15 kwietnia 1925 roku ożenił się z Verą Słonim, również przebywającą na emigracji. Ich jedyny syn, Dmitri, przyszedł na świat 10 maja 1934 roku.
W latach 1925 - 1938 roku Nabokov wydał kilka powieści po rosyjsku, zaczynając od Maszeńki a kończąc na Darze. Jego utwory znane były jedynie w rosyjskim środowisku emigracyjnym Berlina i Paryża, krytyka przyjmowała je dobrze, ale autor nie zdobył szerszej popularności. W 1937 roku zamieszkali w Paryżu, a w 1940, w obliczu nasilającego się nazizmu, wyjechali do Ameryki.

Nabokov zaczął pracować w Nowym Jorku, w Muzeum Historii Naturalnej. Latem 1941 roku wykładał na Uniwersytecie Stanford, później w Wellesley College - literaturę porównawczą i język rosyjski, następnie pracował na Harvardzie i Uniwersytecie Cornella jako profesor literatury rosyjskiej i europejskiej (1948-1958).

W 1945 roku Nabokovie otrzymali obywatelstwo amerykańskie. Na początku lat 50. Nabokov rozpoczyna pisanie Lolity. Wydawcy amerykańscy długo odmawiają publikacji skandalizującej powieści. Książka ukazuje się najpierw we Francji (1955) a dopiero trzy lata później w USA. Zyski z jej sprzedaży pozwalają rzucić Nabokovovi pracę na Uniwersytecie i zająć się pisarstwem.

W roku 1960 Vera i Vladimir przeprowadzili się do Montreux w Szwajcarii. Nabokov mieszkał tam do końca życia. Pisał kolejne powieści, zajmował się tłumaczeniem swoich wcześniejszych książek (współpracował z synem, Dmitrim, często poprawiał i zmieniał rosyjskie wersje). Publikacja Glory (Podwig) w 1971 roku zakończyła proces przekładu dzieł Nabokova na angielski.

Vladimir Nabokov zmarł 2 lipca 1977 roku w Montreux, na chorobę płuc.

Strona internetowa: www.nabokov.artist.pl


Filmy:

Bibliografia:blog comments powered by Disqus