Oliver Wood


Debiutował  jako  autor  zdjęć  kultowym  dziś  filmem  The  Honeymoon  Killers.  Potem  zrealizował m.in.: Tożsamość Bourne’a, Krucjatę Bourne’a, Scooby-Doo 2: Potwory na gigancie, Zakręcony piątek, National Security (video: Parasol bezpieczeństwa), I, Spy (video: Ja, szpieg), The Adventures of Pluto Nash (video: Pluto Nash), Bez twarzy, Symfonię życiaZakonnicę w przebraniu 2For  Love or Money (video:  Pieniądze  albo  miłość),  Szklaną  pułapkę 2Rudy  (video:  Rudy),  The Adventures  of  Ford  Fairlaine  (video: Przygody  Forda  Fairlaine'a)  oraz  Alphabet  City. Urodzony  w Wielkiej  Brytanii  Woods był  ponadto  operatorem  telewizyjnego  serialu  Policjanci  z  Miami, który  zdobył  uznanie swym  interesującym  stylem  wizualnym  oraz  kilku  teledysków  w  tym  I  Will  Survive  Diany  Ross  i  Ru  Paula.


Filmy:blog comments powered by Disqus