Paweł Pudło


zdjęcie

Kompo­nuje w róż­nych sty­lach muzycz­nych lecz zasad­ni­czą część jego pracy twór­czej sta­nowi sym­fo­niczna muzyka fil­mowa i muzyka rekla­mowa. Posiada w swoim dorobku także utwory na kwar­tet smy­cz­kowy, orkie­strę sym­fo­niczną z towa­rzy­sze­niem rocko­wego zestawu perku­syj­nego i suitę na dwie harfy. Jest pro­du­cen­tem więk­szo­ści swo­ich utwo­rów.

Brał udział w kilkunastu projektach muzycznych – jako perkusista z orkiestrami smyczkowymi i dętymi oraz jako basista sesyjny, grając muzykę różnych stylów, m.in. pop rock, metal, piosenka poetycka, flamenco. Już jako gitarzysta basowy postanowił spróbować swoich sił w komponowaniu. Początkowo pisał utwory dla siebie, lecz praca nad nimi okazała się na tyle wciągającym i dającym wiele satysfakcji hobby, że z biegiem czasu komponowanie stało się jego głównym zajęciem. Towarzyszyło temu ciągłe doskonalenie warsztatu w zakresie harmonii, orkiestracji, aranżacji (i produkcji) oraz poszerzanie horyzontów muzycznych. Oprócz muzyki rozrywkowej zaczął tworzyć także utwory przeznaczone do komercyjnego wykorzystania (muzyka reklamowa dla telewizji, radia, Internetu) oraz utwory orkiestrowe inspirowane muzyką filmową. Kolejnym krokiem była próba pisania muzyki ilustracyjnej.

Najnowszy projekt, „Violemi – The Slave of Delusion”, to największa z dotychczasowych produkcji. Jest on połączeniem elementów opery, musicalu i symfonicznej muzyki filmowej. Powstawał przez prawie trzy lata przy zaangażowaniu wielu osób (m.in. muzyków, ekipę techniczną, osoby odpowiedzialne za grafikę i stronę wizualną).

Do ulu­bio­nych instru­men­tów należą: wal­tor­nia, kon­tra­fa­got, marimba, altówka i harfa. Zain­te­re­so­wa­nia fil­mowe obe­jmują takie gatunki jak dra­mat, film oby­cza­jowy – zarówno fabu­larny, jak i ani­mo­wany, thri­ller, hor­ror, s-f i fan­tasy.

Wybrana twórczość:

Violemi – The Slave of Delusion (2007-2010)

Symfonia nr 1 (Dead End Symphony, 2007)

Muzyka do filmów:
Idź (dokument, reż. Marek Cichy, Exnihil Studio, 2007)
Przestrzenie (dokument, reż. Ewa Martynkien, 2007)
Leni (fabuła, krótki metraż, reż. Bartosz Paduch, 2006)
12 (film korporacyjny, Heavy Visions, 2006)
Rise Of The Challenger (suita filmowa, reż. Wojciech Pudło, 2006)
Decision (film korporacyjny, Heavy Visions, 2005)
 

Firmy i instytucje z którymi współpracował to m.in.: Volvo, Legg Mason, Heyah, X-Trade Brokers, Telewizja Polska S.A., Alanis Studio, K2, One2Tribe, Exnihil Studio, Heavy Visions Grupa Filmowa, 24media Agencja Filmowa, Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego w Katowicach, Akademia Filmu i Telewizji w Warszawie, Polskie Radio Wrocław.


Dyskografia:blog comments powered by Disqus