Stanisław Bareja

Ur.: 5 grudnia 1929 , Warszawa, Polska
Zm.: 14 czerwca 1987

W 1943 roku ukończył 121 Szkołę Powszechną w Warszawie. Naukę kontynuował w Gimnazjum im. Reytana w Warszawie, które ukończył w roku 1947. W tym też roku osiedlił się wraz z rodzicami w Jeleniej Górze. Tam uczył się w Liceum im. Żeromskiego, które ukończył otrzymując świadectwo maturalne 12 maja 1949 roku. W październiku 1949 roku rozpoczął studia na wydziale reżyserii Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi. Jako film dyplomowy przedstawił dopiero w 1958 roku etiudę pod tytułem Gorejące czapki. Film ten nie został przyjęty i nie zaliczono Barei pracy dyplomowej.Tytuł magistra sztuki uzyskał dopiero 24 kwietnia 1974 roku po przedstawieniu jako filmu dyplomowego Męża swojej żony z 1960 roku i złożeniu egzaminu magisterskiego z wynikiem dobry. Zmarł u szczytu swojej kariery 14 czerwca 1987 roku w Essen. Dopiero po śmierci doczekał się uznania krytyki, a dziś postrzegany jest jako jeden z najpopularniejszych twórców filmowych okresu PRL-u.


Filmy:blog comments powered by Disqus